HEM BOSTÄDER & KOMMERSIELLA FASTIGHETER ISHALLAR FINANSIERING KONTAKT
ENERGISPARLÖSNINGAR

Värmesystem
Ersätter olja, el, pellets och fjärrvärme med värmepumpar
och frånluftsåtervinning.
Sparar upp till 70% av energikostnaden.

Värme/Kylsystem
För fastigheter med temporära eller kontinuerliga kylbehov,
bl.a stora samlingslokaler. Bergvärme/frikyla.

Kylsystem
för bl.a ishallar. Kylproduktion med återvinning av över-
skottsenergi för uppvärmning.
   

 

Ta kontrollen över dina energikostnader!
Vi erbjuder energisparlösningar för ny- och ombyggnad av flerbostads-
hus, industrilokaler, köpcentra, ishallar m.m. Energisparlösningar som genom återvinning förädlar fastigheternas egna överskott av kyla och värme och kompletterar med miljövänlig energi så som bergvärme, solvärme m.m.
SESSAB tar det totala ansvaret för installationen.
Vi arbetar i ett nätverk med omfattande kunskap om energianvändning och vår ambition är att alltid tillämpa de senaste kommersiellt gång-
bara tekniska landvinningarna.
Vi är helt friställda från tillverkare och kan därför välja den utrustning som är bäst lämpad för varje enskilt objekt.


Sänkt energikostnad - utan egna investeringar
Vi hjälper också till med finansieringen av era projekt så att kostnaden för investeringen ryms inom den nuvarande driftsramen.
Vi kan även erbjuda finansiering via energileveransavtal, vilket innebär att kunden inte behöver investera i energisparåtgärderna - allt är driftskostnader.


Ny teknik, ren teknik
Numera definierar Energimyndigheten bergvärme som förnyelsebar energi. Under sommarhalvåret tillför solen enorma energimängder till jordytan, även på våra breddgrader. Denna lagrade energi ger med värmepumpens hjälp både värme och kyla.
Elenergi behövs för att driva kompressorer och cirkulationspumpar,
men tillförs 1 kWh så utvinns ca 3,5 kWh. Med andra ord: en mycket bra affär för både fastighetsägaren och miljön!

Aktuell debattartikel - Satsa på Bergvärme.

  EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER

Bostadsrättförening med 100 lägenheter.
Nybyggnation av värmecentral med
installation av bergvärme.
Minskning av energikostnad:
50%

Konvertering av bostadshus med 96
lägenheter från kommunal fjärrvärme till bergvärme.
Minskning av energikostnad:
40%
Effektivisering av isproduktion och tillvaratagande av överskottsvärme för uppvärmning.
Minskning av energikostnad: 50%
SESSAB / Svenska Energisparsystem AB / Postadress: Box 357, 901 07 UMEÅ / Kontor: Fältgatan 9, 903 36 UMEÅ / 090-77 21 30 / info@sessab.se