HEM BOSTÄDER & KOMMERSIELLA FASTIGHETER ISHALLAR FINANSIERING KONTAKT

 

 

 

Umeå - bostadsrättsförening
Konvertering av bostadshus med 96 lägenheter från kommunal fjärrvärme till bergvärme.
Minskning av energikostnad: 40%


Nacka - industrihus 1 & 2
Total yta: 2000 m2
Konvertering från kommunal fjärrvärme till bergvärme.
Industrihus 1
I fastigheten installerades frikyla samtidig för att kyla den
sommartid varma byggnaden, samtidigt ökade verkningsgraden
vid värmeproduktion. I jämförelse med konventionell aircondition minskade kostnaden med 70%.
Industrihus 2
Minskning av energikostnad: 40%


Nacka
Bostadsrättförening med ca 100 lägenheter. Nybyggnation av värmecentral med installation av bergvärme.
Minskning av energikostnad: 50%


Stora Essingen
Mindre hyreshus. Elpanna ersätts med installation av bergvärme.
Minskning av energikostnad: 50%

Lidingö
Stor stenvilla. Oljeeldning ersätts med installation av bergvärme.
Minskning av energikostnad: 50%


Kungsängen
Ombyggnad av industribyggnad till samlingslokal för upp till 1500 personer med konferensutrymmen, grupprum och cafeterior.
Fastigheten har bergvärme, frånluftsåtervinning och frikyla.

 
Energibesparing 40%
Energibesparing 40%
Energibesparing 50%
Luftväxlingsutrustning med återvinning.