HEM BOSTÄDER & KOMMERSIELLA FASTIGHETER ISHALLAR FINANSIERING KONTAKT
     

 

Sänk driftskostnaderna för värme och kyla!
Tekniken för effektiva energisparlösningar är väl utvecklad och väl känd, men det praktiska införandet av systemen går mycket trögt då den höga initiala investeringskostnaden avskräcker många fastighetsägare.

Besparingen betalar investeringen
Vi hjälper till att finansiera era projekt så att kostnaden för investeringen ryms inom den gamla driftsramen.


Energileveransavtal
SESSAB har därför utvecklat en affärsidé som erbjuder anpassade energisparlösningar för större fastigheter där fastighetsägaren, utan egna investeringar, enbart betalar en driftskostnad. En driftskostnad som är avsevärt lägre än den man betalar idag.

Kostnaderna minskar från första dagen
SESSAB tecknar energileveransavtal med fastighetsägaren och investerar och installerar därefter den energiutrustning som krävs i fastigheten.
Fastighetens externa behov av energi reduceras avsevärt - besparingsnivån beror på förutsättningar och teknikval. Detta innebär att de befintliga energidriftskostnaderna minskar från första dagen. Dessutom uppnås en hävstångseffekt på driftskostnaden under avtalsperioden, då framtida energiprishöjningar endast slår igenom på cirka hälften av det tidigare externa behovet av energi.
(Under den senaste 5-års perioden har energipriserna ökat med runt 60%.)


Fortsatt energioptimering
I den utrustning som SESSAB installerar ingår även ett övervaknings- och styrsystem som registrerar minsta avvikelse och ger fastighetsägaren fullständig tillgång till fortlöpande driftsdata, vilket är ett värdefullt stöd i fastighetens totala energioptimering.

 
  Energileveransavtal minskar driftskostnaden redan från
dag 1 under avtalsperiod 1, där behovet av extern energi reducerats tlll cirka hälften.
Om en förlängning görs med en period till sjunker driftskostnaden ytterligare.